Deň učiteľov, koniec školského roka

V tejto časti obchodíku sa nachádzajú tabuľky na Deň učiteľov alebo darčeky k ukončeniu školského roku.